Opsis Vision Technologies ha obtingut el segell de Pyme Innovadora concedit pel Ministerio de Ciencia e Inovación que reconeix i premia l’activitat en R+D+i d’Opsis en l’obtenció d’un sistema d’escaneig tridimensional complet de trens capaç de realitzar la inspecció sistematitzada...

Automated predictive maintenance in the rail industry has come to stay. It’s not in the future, but right now, as you read, that such activities are becoming a remarkable breakthrough when it comes to parts replacement (even critical parts), wheels...

El sector de la inspecció de productes basada en la visió artificial es troba en contínua evolució i és cada cop més demandat per indústries de tota mena per tal d’assegurar la qualitat i la competitivitat. A Opsis Vision Technologies oferim solucions especialitzades, que responguin als reptes quotidians i incorporin...