Solucions òptimes

Serveis

Treballem en el desenvolupament d’aplicacions per al control de qualitat, producció automatitzada, inspecció de producte i manteniment preventiu.
Tecnologia 3D
Disseny d’escàners làser adaptats a les necessitats del client

La nostra experiència ens permet oferir productes i solucions d’avantguarda en el camp de la visió artificial 3D i 2D. Una col·laboració estreta i propera amb el client ens permet plantejar solucions ajustades a les seves necessitats.

Tecnologia pròpia des de la detecció i calibratge fins al processament de núvols de punts en temps real

Disposem d’un software propi per al tractament de dades 3D en totes les seves fases: calibratge dels aparells òptics, adquisició i processat de dades per extreure’n els resultats desitjats.

Control dimensional absolut de peces en el 100% de la producció

Som punters en aquesta tecnologia que permet tot tipus d’aplicacions, entre les quals destaca el control dimensional en temps real incorporat a la línia de producció

Des de sistemes senzills amb una càmera fins a sistemes complexos multicàmera

Des del primer contacte amb el client busquem sempre en cada la solució més eficient per optimitzar els resultats. En el procés, es poden desenvolupar sistemes senzills o bé d’altres que requereixin diversitat i/o quantitat d’equipaments òptics: làsers, càmeres, lents, Leds d’alta intensitat,….

Comparació precisa amb el model CAD

Disposem d’un ampli ventall d’eines de software. Entre les que destaca la que permet el registre i comparació amb un model CAD, per la seva versatilitat i per què permet diagnosticar defectes amb molta precisió.

Anàlisi de formes en 3D i color

Disposem de tecnologia pròpia que permet incorporar el color real dels elements inspeccionats a les dades 3D, obtenint així informació addicional per permetre estudis més amplis.

Tecnologia 2D
Reconeixement de patrons

Localització i identificació d’elements específics en la imatge a partir de models de mostra.

Extracció i anàlisi de característiques

Detecció automàtica de punts d’interès de la imatge, extracció de descriptors numèrics i comparació dels descriptors de diferents imatges per tal d’avaluar-nesimilituds i diferències.

Anàlisi de textures

Avaluació de diferents propietats de la imatge associades a la textura per poder descriure aquesta característica numèricament i poder classificar-la o trobar regions que la presenten de forma similar.

Reconeixement de text, codis de barres i QR

Obtenció i interpretació automàtica d’informació present en la imatge en diferents formats.