Procés de treball OPSIS VT

Un procés de treball integral, adaptat i personalitzat 

La clau de l’èxit per a l’aplicació de tecnologies de visió artificial en un procés productiu és ajustar-se totalment a les característiques i necessitats que presentaDes d’Opsis Vision Technologies concebem la nostra feina des de la col·laboració estreta i propera amb el clientque doni com a resultat una solució òptima per a la seva empresa. L’adequació a cada cas i la personalització són els valors que guien el nostre procés de treball.   

Comencem un encàrrec duent a terme un preestudi de cada aplicació, a través del qual determinem la viabilitat tecnològica del projecte. D’aquesta manera, obtenim una primera aproximació de la solució que adoptarem, que és l’embrió del que acabarà essent l’estudi complet i que fixarà les directrius a seguir. Un cop acabat l’estudi exhaustiu del projecte, en dissenyem tots els aspectes relacionats, tant l’aplicació de software amb els requeriments a temps real adequats al client, com el hardware necessari per assolir els objectius. Així mateix, realitzem el disseny de tot el sistema òptic, incloent, en cas que sigui necessària, la modificació dels objectius i els sensors de les càmeres.  

A l’hora de passar del disseny a la realitat, generem els plànols i fabriquem tot el hardware amb el suport dels nostres partners especialitzats, per aconseguir la tecnologia ajustada a l’encàrrec. Prototipem, provem i implementem tot el software relacionat amb els diferents elements de hardware involucrats en el projecte. Seguidament, arriba el moment de materialitzar-ho, de fer-ne la instal·lació i posada en marxa. Traslladem el sistema desenvolupat al procés de producció on haurà de funcionar i en fem les proves inicials juntament amb el clientApliquem tots els canvis necessaris al sistema perquè s’adapti a l’entorn de producció i el deixem operatiu per realitzar les tasques.   

Quan el nou sistema ja es troba en marxa, des d’Opsis en fem un seguiment i/o manteniment periòdic, per tal de comprovar que la instal·lació funciona correctament i compleix els objectius per als quals ha estat dissenyada. Aquest control postvenda pot consistir tant en revisions presencials com en la monitorització remota, en funció de les necessitats del client i les característiques del sistema.  

El procés de treball d’Opsis, doncs, està concebut per proporcionar solucions específiques a fabricants de maquinària i en una varietat àmplia de sectors industrials, gràcies a la nostra tecnologia pròpia