POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. Política de privacitat
Opsis Vision Technologies SCCL informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de dades de caràcter personal, dels usuaris i clients, que puguin ser recompilades en la navegació o contractació de serveis en el nostre lloc web.

En aquest sentit, Opsis Vision Technologies SCCL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, recollida a la «Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre» per la qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

 

2. Recollida, finalitat i tractament de dades

Opsis Vision Technologies SCCL té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web de la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correus electrònics o al complimentar els formularis inclosos en el lloc. En aquest sentit, Opsis Vision
Technologies SCCL serà considerada com a responsable de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Així mateix, Opsis Vision Technologies SCCL informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració detractament de dades
personals.

 

3. Comunicació d’informació a tercers
Opsis Vision Technologies SCCL informa als usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a tercers, a excepció de que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només s’efectuarà la cessió de dades a tercers quan Opsis Vision Technologies SCCL disposi del consentiment exprés de l’usuari.

 

4. Drets dels usuaris
La «Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal» concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent direcció:
Opsis Vision Technologies SCCL, Calle Pic de Peguera,15 – Ed. Casademont, Porta B, Taller 3 – 17003 Girona. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari o per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, haurà d’aportar la documentació que acrediti la representació de l’interessat.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

Opsis Vision Technologies SCCL per compte propi o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies son fitxers enviats al navegador mitjançant un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el procés i el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no es necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web.

En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal.