Opsis Vision Technologies

OVLib: eines singulars i personalitzades que evolucionen amb els projectes

És ben sabut que cada empresa és un món i que cadascuna té unes necessitats particulars, úniques. En uns entorns industrials i tecnològics cada cop més especialitzats i en què s’introdueixen nous avenços contínuamentOpsis Vision Technologies treballa per oferir al client solucions personalitzades d’inspecció de producte mitjançant visió artificial 

El valor diferencial d’Opsis és el know-how propi, que hem assolit a partir de l’àmplia experiència del nostre equip en la recerca i el desenvolupament de tecnologies de visió artificial tridimensional. Entenem que, per donar un servei òptim, el millor és generar eines singulars que responguin ajustadament a un procés de producció concret. Les nostres tecnologies 3D es materialitzen, majoritàriament, en l’Opsis Vision Library OVLib, la nostra biblioteca de funcions de programari. Així mateix, també la incloem en altres plataformes, com és el cas del firmware de FPGA de càmeres de visió artificial.    

L’OVLib consisteix en un paquet de programari en C++ que permet programar a alt nivell en aplicacions de visió artificial tridimensional. L’OVLib aprofita al màxim la tecnologia dels microprocessadors per tal de treure el millor rendiment possible a les nostres aplicacions, de manera que els nostres clients gaudeixin de la màxima qualitat a la velocitat més alta. 

Gràcies a l’estandardització de la tecnologia en forma de biblioteques de programari, som capaços de desenvolupar aplicacions de manera ràpida, fàcil i modularCom que es tracta d’una tecnologia pròpia, per a la qual no hem de dependre de llicències de tercers, és perfectament possible realitzar qualsevol modificació, ampliació, adaptació o optimització per un rang d’aplicacions determinat.  

Així doncsel nostre servei pot evolucionar amb les demandes del client, cosa que ens converteix en proveïdors d’empreses punteres d’un ampli ventall de sectors. Amb l’OVLib podem trobar, generar i transformar les eines que us encaixin millor per al control de qualitat, la producció automatitzada, la inspecció de producte o el manteniment preventiu a les instal·lacions de la vostra empresa.