Anàlisi exhaustiva de processos

OPSIS

Som experts en el disseny i el desenvolupament de sistemes d’inspecció de producte mitjançant visió artificial. Posem la nostra tecnologia, experiència i coneixement al servei de la seva empresa per optimitzar el procés de producció, millorant l’eficiència i la qualitat dels productes. Li oferim sistemes d’inspecció en temps real, verificant la producció de forma ràpida i objectiva.

Solucions integrals a mida

ANÀLISI / PROCÉS

Realitzem un pre-estudi de cada aplicació on es determina la viabilitat tecnològica del projecte, per obtenir una primera aproximació de la solució que s’adoptarà. Aquest pre-estudi és l’embrió del que acabarà essent l’estudi complet i que fixarà les directrius a seguir per assolir els objectius de cada projecte.

DISSENY I DESENVOLUPAMENT

Dissenyem tot el maquinari òptic, incloent, en cas que sigui necessària,la modificació dels objectius i els sensors de les càmeres. Fem el disseny de tots els aspectes relacionats amb el maquinari necessari per a la consecució del projecte i realitzem el disseny de l’aplicació de programari amb els requeriments temps real adequats per a cada client.

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

A partir deldisseny obtingut, realitzem els plànols necessaris i fabriquem tot el maquinari amb el suport dels nostres partners especialitzats. Prototipem, provem i implementem tot el programari relacionat amb els diferents elements de maquinari involucrats en el projecte.

INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA

Traslladem el sistema desenvolupat al procés de producció on haurà de funcionar. Realitzem la instal·lació i les proves inicials juntament amb el client. Fem els  canvis necessaris per  adaptar el sistema a l’entorn habitual de funcionament i el deixem operatiu.

MANTENIMENT I POSTVENDA

Realitzem un seguiment o manteniment periòdic de la instal·lació del nostre sistema, des de revisions presencials fins a monitorització remota, en funció de les necessitats del client.

Casos d’èxit