Opsis és Pime Innovadora

Opsis Vision Technologies ha obtingut el segell de Pyme Innovadora concedit pel Ministerio de Ciencia e Inovación que reconeix i premia l’activitat en R+D+i d’Opsis en l’obtenció d’un sistema d’escaneig tridimensional complet de trens capaç de realitzar la inspecció sistematitzada i automatitzada d’elements crítics com ara les pastilles de fre o les rodes, així com qualsevol irregularitat en elements de sota el tren o laterals. Aquest sistema s’integra en entorns software capaços de gestionar l’històric de dades de cada tren amb finalitat de manteniment predictiu, suposant així una gran millora en el cicle de vida de tot tipus d’elements i dispositius del tren així com un gran impacte positiu en la seguretat.

Els trens de qualsevol part del món han de passar inspeccions de manteniment de manera periòdica per a evitar possibles fallades o problemes. Actualment, els operaris han de realitzar aquestes inspeccions a de forma visual, comprovant la integritat del tren, el desgast i els possibles danys. Aquestes revisions solen durar de dies a setmanes comportant que els trens estiguin inoperatius durant llargs períodes, la qual cosa es tradueix en pèrdues per a les empreses.
A més, per realitzar aquestes inspeccions, els trens han de portar-se a tallers d’inspecció com ara vies en fossats, vies elevades, etc., fet que afecta la disponibilitat del tren per a poder realitzar aquest servei de manteniment, la qual cosa pot arribar a generar moviments de trens ineficients i portar a una saturació de la infraestructura.

El desenvolupament d’un sistema d’escaneig tridimensional permet abordar aquestes dificultats duent a terme les inspeccions en la majoria dels entorns de servei d’accés, estacions, dipòsits, aparcaments, reduint així la necessitat de realitzar actuacions de manteniment a només realitzar-se quan siguin necessàries (substitució de components, ajustos…).
Aquest sistema permet als operadors fer les inspeccions des d’un lloc segur i còmode en les proximitats del tren, però sense les limitacions físiques habituals de les condicions de treball d’inspecció. Està dissenyat per a proporcionar imatges dels components dels bastidors del tren, similars o millorades en comparació amb les que realitzaria un operador humà mitjançant una inspecció visual ordinària amb una llum puntual. Es poden gravar imatges i vídeos d’alta qualitat i sotmetre’ls a tractament d’imatges, autodetecció d’anomalies i arxiu.

Els beneficis d’aquest sistema es tradueixen en una millor traçabilitat, capacitat de detecció i una reducció de cost per a les empreses relacionades amb el transport ferroviari.