Incorporació d’un sistema de control de motius en línia en maquinària de conversió flexogràfica

Enprom Solutions

Sector Packaging
Riudellots de la Selva
100+ empleats

 

Problemàtica

En màquines de conversió flexogràfica utilitzades per tallar longitudinalment el material i bobinar-lo, poden aparèixer errors de bobinat en el producte final fruit de la unió de treballs diferents durant el procés de canvi. Per iniciar un treball nou a la màquina s’utilitza el final del material anterior on s’hi uneix el material posterior per poder enfilar la màquina. Aquest material es va bobinant durant el procés de canvi generant bobines amb un interior erroni que han de ser descartades. Un error humà pot donar per vàlides aquestes bobines que un cop a casa del client poden comportar queixes justificades, el rebuig de tota la partida, i sobretot la pèrdua de confiança.

Solució

A partir de la descripció de la problemàtica per part dels clients usuaris de la màquina (productors flexogràfics), i treballant conjuntament amb Enprom, Opsis ha dissenyat un sistema de visió per controlar el motiu que s’està bobinant en tot moment. D’aquesta manera, el sistema atura la màquina i n’avisa a l’operari quan detecta que el motiu del material canvia. L’alarma només es pot esborrar quan l’operari intercanvia la torreta de la màquina, obligant a descartar el treball que estava bobinant.

El sistema integrat a la màquina compta amb una interfície d’usuari pròpia on es visualitza la inspecció que realitza. S’hi registren les característiques del treball i se’n fa el control. També disposa d’un panell de configuració i d’un registre de l’activitat de la màquina.

Resultats

La incorporació d’aquest sistema de visió a la màquina de conversió ha permès dotar-la d’un element de control davant dels errors humans d’operació, fent-la més fiable.

Els productors de material flexogràfic cada vegada busquen més garanties de qualitat del producte que fabriquen en la maquinària que utilitzen. Fiabilitat per sobre de qualsevol altra característica. L’eliminació de productes defectuosos de la cadena de producció perquè no arribin a l’entrega final significa evitar fortes penalitzacions, devolucions, i fins i tot, la pèrdua del client.

A banda d’aquests beneficis directes, el nou sistema permet aconseguir millores de tipus productiu. Els productors poden fer un seguiment més exhaustiu del producte fabricat per cadascuna de les màquines i l’operativa que s’hi fa. D’aquesta manera, aconsegueixen millorar en eficiència i detectar mancances en la formació del personal.

 

«Amb aquest sistema de visió estem dotant les nostres màquines d’una intel·ligència que dóna garanties de qualitat del producte al client»

Josep Orozco, CEO Enprom