El projecte FACIALMOCAP rep finançament #NextGenerationEU

El projecte FACIALMOCAP ha sigut seleccionat en la convocatòria 2022 del Ministerio de Ciencia e Inovación, a través del CDTI, i que financia projectes de R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs amb fons #NextGenerationEU. El projecte preten desenvolupar un nou sistema 3D per a la captura de moviments facials en la indústria autdiovisual que signifiqui un avenç als sistemes actuals.

A la indústria audiovisual i també en els videojocs, cada vegada és més necessària la recreació del moviment de persones per aplicar-los a personatges animats de forma realista. El repte més important en aquest camp és la recreació del moviment facial, ja que la cara és la part del cos més reconeixible i que transmet més informaió i expressió. La indústria actual disposa de cascs especials que incorporen diversos sensors per enregistrar els moviments facials de forma detallada, sovint, utilitzant punts marcats de referència. Són tècniques que ofereixen resultats satisfactoris de precisió i realisme, però que suposen un increment de la complexitat, del temps i del cost.

Recentment han anat apareguent alternatives menys costoses i invasores de l’escena, que no requereixen marcadors facials i que utilitzen intel·ligencia atrificial per detectar automàticament els punts representatius de l’expressió de la cara. Són sistemes incipents que encara no han assolit el nivell de qualitat que ofereixen els sistemes amb marcadors.

El projecte FACIALMOCAP aportarà una solució de valor que permetrà millorar les tasques d’animació en la captació dels moviments facials. Oferirà un nou sitema de captació de moviments facials com a producte de software pels models de negoci de provisió de serveis d’animació, rendering, rigging i disseny gràfic 3D.