Detecció de defectes en bobines de fil mitjançant visió i intel·ligència artificial

Antex

Sector Tèxtil
Anglès, Catalunya
380+ empleats

Problemàtica

Com a empresa referent del sector tèxtil de les comarques gironines, Antex busca proporcionar fil amb la màxima qualitat possible. Durant els processos de fabricació i manipulació, determinats defectes poden aparèixer a les bobines de fil. El gran volum de producció diari d’Antex fa difícil que es puguin revisar manualment totes les bobines, i un simple cas defectuós pot suposar el rebuig de caixes senceres d’una partida per part del client, traduint-se en pèrdues econòmiques.

Solució

Arran d’aquesta necessitat, Opsis va desenvolupar un sistema de visió artificial capaç de trobar automàticament aquestes bobines problemàtiques. Mitjançant diverses càmeres 3D, els seus corresponents làsers, un encoder incremental programable i les llibreries pròpies OVLib, es pot dur a terme un control de qualitat a través d’imatges de les bobines que passen pel sistema, identificant i mesurant diferents tipus de defectes que puguin presentar.

El ventall de possibles defectes és ampli, alguns dels quals superficials I més senzills de detectar; d’altres més complexos i fins i tot quasi imperceptibles a simple vista. És per això que s’han utilitzat tant tècniques tradicionals de visió per computador com mètodes d’aprenentatge automàtic.

Resultats

L’ús del sistema de visió ha suposat una gran millora en la detecció de defectes en bobines de fil, en termes de:

  • Eficiència i velocitat
  • Precisió i repetibilitat

«Assegurar un nivell de qualitat de les bobines ens permet reduir temps i recursos.»

Àngel Hereu, President d’Antex