AVÍS LEGAL

1. Dades generals
D’acord amb l’article 10 de la «Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico» posem a la seva disposició les següents dades:

Opsis Vision Technologies SCCL està domiciliada al carrer Pic de Peguera, núm. 15, porta B, Taller 3, Parc Científic, 17003 Girona, amb CIF F55268304. Inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya, Full 14669, Inscripció 1.
El principal objectiu del present lloc web www.opsisvt.com és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que oferim.

 

2. Condicions d’ús
Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeix per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin en contra de la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web de www.opsisvt.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que abasti la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no estigués d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

 

3. Responsabilitats
Opsis Vision Technologies SCCL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

No obstant, tenint en compte els art. 11 y 16 de la LSSI-CE, Opsis Vision Technologies SCCL es compromet a la retirada o bloqueig d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

L’empresa tampoc es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o errada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés del lloc web.

Així mateix, Opsis Vision Technologies SCCL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat en això.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial
Opsis Vision Technologies SCCL és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no son propietat d’aquesta
empresa.

Cap dels materials publicats en aquest web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’Opsis Vision Technologies SCCL.

Tota la informació que es rebi al web, comentaris, suggeriments o idees, es consideraran cedides a Opsis Vision Technologies SCCL de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquesta pàgina que NO son propietat d’Opsis Vision Technologies SCCL, son marques registrades dels seus respectius propietaris i son reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen en el web d’Opsis Vision Technologies SCCL amb la finalitat de promocionar i recompilar informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertanyi.

 

5. Llei aplicable i jurisdicció
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa, seran competents els Jutjats de Girona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.